Zaļa dzīvesveida pamatprincipi

Daudzi cilvēki mūsdienās saprot, cik svarīgi ir ievērot zaļu, ilgtspējīgu dzīvesveidu, lai celtu gan savas dzīves kvalitāti gan arī pasargātu apkārtējo vidi, taču daudzi līdz galam nemaz neizprot, ko nozīmē zaļš dzīvesveids. Nepietiek ar to vien, ka pērkat eko produktus. Ekoloģisks dzīvesveids sastāv no ļoti daudziem principiem, kas jāievēro. Šeit būs uzskaitīti ekoloģiska dzīvesveida pamatprincipi, kas būtu jāievēro en México existe, lai varētu uzskatīt sevi par zaļi domājošu ekoloģiska dzīvesveida piekritēju.

Pats pirmais pamata nosacījums ekoloģiskam dzīvesveidam ir centieni atstāt pēc iespējas mazāku ekoloģisko pēdu. Ekoloģiskā pēda ir dažādu procesu negatīvo ietekmju kopums, ko katrs cilvēks atstāj uz šīs planētas. Ekoloģiskā pēda ir ikkatram no mums, taču tās lielums var būt pat ļoti atšķirīgs. Savu ekoloģisko pēdu iespējams samazināt, piedomājot pie sava kopējā dzīvesveida un dažādām ikdienas darbībām. Piemēram, ir jāpiedomā pie tā, kādu CO2 izmešu daudzumu jūs saražojat, patērējot dažāda veida enerģiju? Cik daudz pārtikas izniekojat? Cik daudz plastmasas un citu ķīmiski ražotu materiālu produktus lietojat? Īsāk sakot, ir jāpiedomā pie tā, lai jūs radītu pēc iespējas mazāku negatīvo ietekmi uz apkārtējo vidi gan tiešā, gan netiešā veidā.

Nākamais princips ir ilgtspējības nodrošināšana. Tas izpaužas kā negatīvo ietekmju pārvēršana pozitīvās. Piemēram, ikkatram no mums ik pa reizei nākas izmest laukā kādus pārtikas produktus, kas palikuši veci. Ēdiena izniekošana noteikti nav zaļa dzīvesveida daļa, taču šo negatīvo ietekmi var pārvērst pozitīvā, no vecajiem pārtika produktiem veidojot kompostu. Pēc tam kompostu iespējams izmantot kā mēslojumu, lai dārzā audzētu jaunus pārtikas produktus. Tas pats attiecas uz atkritumu šķirošanu, jo tā vietā, lai piesārņotu dabu ar materiāliem, kas pārstrādājas ļoti ilgā laika periodā, ir iespējams tos izmantot kā resursus jaunu produktu izgatavošanai. Vairāk lasi http://www.mcredit.mx/

Noteikti ir jācenšas arī izmantot pēc iespējas mazāk neatjaunojamo resursu. Tas nozīmē, ka maksimāli jāsamazina, piemēram, fosilo kurināmo materiālu patēriņš un citu neatjaunojamu materiālu izmantošana. Pamatā tas izpaužas kā centieni mazāk izmatot motorizēto transportu, sildīšanas iekārtas un elektroenerģiju. Tas, protams, nenozīmē, ka no šīm lietām ir jāatsakās pilnībā, taču ir rūpīgi jāpiedomā pie to patēriņa un nepieciešamības ikdienā. Piemēram, ja nepieciešams vienatnē mērot lielus attālumus, nebrauciet ar personīgo transportu, bet izmantojiet sabiedrisko transportu vai, ja nepieciešams veikt nelielus attālumus, pārvietojieties ar kājām vai velosipēdu. Tāpat arī noteikti jāizslēdz visas elektroierīces, kad tas neizmantojat un jāizvēlas optimālu siltuma apgādi mājai.

Vēl viens būtisks princips ir aktīva iesaiste dabas aizsardzībā. Tas nenozīmē, ka jāprotestē pret katru projektu, kura ietvaros jānozāģē kāds koks, taču ir aktīvi jācīnās pret aizsargājamu biotopu un sugu iznīcināšanu. Izglītojiet sevi un citus, lai sabiedrība apzinātos, cik svarīgi ir neizpostīt dabu un veidot aizsargājamās teritorijas. Daudzas augu un dzīvnieku sugas mūsdienās izmirst, kā arī, urbanizācijas rezultātā, mainās dabīgie biotopi. Lai no tā izvairītos, sabiedrībai ir jāmaina savs domāšanas veids un jāpievērš uzmanība nākotnes sekām, ne tikai pašreizējiem ieguvumiem.

Visbeidzot, īsteniem ekoloģiska dzīvesveida piekritējiem un ievērotājiem arī jārūpējas par citu cilvēku radītā piesārņojuma samazināšanu. Šo principu parasti daudzi neievēro, jo neuzskata, ka viņiem ir pienākums savākt citu cilvēku atkritumus un mazināt viņu radīto ekoloģisko pēdu, taču jāsaprot, ka tas tiek darīts apkārtējās vides labā. Protams, pamatā ir jācenšas izglītot sabiedrību, lai šāds piesārņojums vispār netiktu radīts, taču ja tas notiek, ir jādomā, kā palīdzēt videi un mazināt apdraudējumus.

Kā var noprast, ekoloģisks dzīvesveids prasa diezgan daudz darba un gribasspēka, taču mums ir jādomā par to, lai arī nākotnē būtu resursi, ko izmantot un cilvēku dzīve netiktu apgrūtināta piesārņojuma dēļ. Jo vairāk cilvēku iesaistīsies un sāks dzīvot videi un sev draudzīgu dzīvi, jo vienkāršāk būs panākt labvēlīgāku efektu.

Kā cīnīties pret pārtikas izniekošanu?

Vairumam cilvēku šķiet pilnīgi normāli tas, ka ik palaikam tiek izmesti laukā pārtikas produkti, kuriem ir beidzies realizācijas termiņš un kurus vairs nevar lietot uzturā, taču, saprotot, cik daudz pārtika šādā veidā mēs izniekojam, skaidri parādās, cik šī problēma ir nopietna. Pasaulē ik gadu laukā tiek izmesti vairāk kā 20 miljardi kilogramu pārtikas un vidēji katra mājsaimniecība 12% (2018. gada dati) no iegādātās vai iegūtās pārtika izmet laukā. Šie milzīgie skaitļi patiešām liek aizdomāties.

 • Pirmkārt, ir jāsaprot, ka pārtika tiek izniekot pārsvarā attīstītajās valstīs, savukārt, attīstības valstīs cilvēkiem pietrūkst pārtikas un viņiem nākas iztikt ar sauju rīsu dienā. Ja mēs beigtu izniekot pārtiku, pietiktu resursu, lai kaut nedaudz mazinātu šo izteikto nevienlīdzību.
 • Otrkārt, laukā izmestā pārtika pēc savas būtības ir atkritumi, kas piesārņo apkārtējo vidi. Kaut arī daudzi uzskata, ka pārtikas izmešana laukā nekādu kaitējumu videi nenodara, jo tā ir organiska un ātri vien sadalās, tā gluži nav. Sadalīšanās procesā tiek radīts oglekļa dioksīds, kas ir viena no galvenajām gāzēm, kas izraisa siltumnīcas efektu un globālo sasilšanu.

Kopumā pārtikas izniekošana nodara ļoti lielu, neatgriezenisku kaitējumu. Protams, vienā dienā šī problēma netiks atrisināta un paies ilgs laiks, līdz cilvēki sapratīs kādu postu nodara, izmatot lakā pārtiku, taču katrs, kas vēlas dot savu ieguldījumu pārtikas izniekošanas mazināšanā, var sākt to darīt jau ar šo bīdi. Šeit būs daži noderīgi padomi, kā cīnīties ar pārtikas izniekošanu savā mājsaimniecībā.

1. Plānojiet savus pirkumus

Dodoties uz veikalu pēc pārtikas produktiem, vienmēr ņemiet līdzi iepirkumu sarakstu. Tā jūs nopirksiet tikai tos pārtikas produktus, kas jums patiešām ir nepieciešami un samazināsiet iespēju veikt spontānus, nevajadzīgus pirkumus. Tieši spontānie pirkumi bieži vien ir galvenais iemesls tam, ka mājās ir pārāk daudz pārtikas, kuru nav iespējams patērēt. Nepērciet neko lieku un pieturieties pie saraksta. Pat tad, ja kādai precei ir ļoti liela atlaide, to nevajadzētu pirkt, ja jums tā nav vajadzīga, jo beigās jūs, visticamāk, to tāpat nepatērēsiet un izmetīsiet laukā Zviedrijā.

2. Ejiet uz veikalu pēc iespējas biežāk

Vēl viens iemesls, kāpēc pārtika bieži vien paliek veca un tiek izmesta laukā ir nespēja racionāli saplānot nepieciešamo ēdiena apjomu, jo uz veikalu tiek iets pārāk reti. Lai tā nenotiktu, ejiet uz pārtikas veikaliem vismaz reizi divās dienās un pērciet produktus tikai vienai vai divām dienām uz priekšu. Nepērciet pārtiku visai nedēļai, jo tā jūs nevarēsiet saprast, ko un cik daudz vajadzētu iegādāties.

3. Gatavojiet no tiem produktiem, kas jums jau ir

Ļoti bieži cilvēki dodas uz veikalu iepirkt pārtikas produktus pat tad, ja ledusskapis un pārtikas plaukti ir pilni. Tā nevajadzētu darīt, jo pat no pārpalikumiem vai šķietami neizmantojamām izejvielām ir iespējams pagatavot izcilas maltītes. Piemēram, gatavojiet zupas vai sacepumus, jo tajos viegli var pārstrādāt visus mājās esošos dārzeņus. Ja jums tomēr šķiet, ka no mājās esošajiem produktiem neko prātīgu pagatavot neizdosies, izmatojiet internetā pieejamos maltīšu plānošanas rīkus. Ir pieejami vairāki interneta portāli, kuros, ievadot pārtikas produktu nosaukumus, jums tiks parādīts, ko no tā varat pagatavot. Bieži vien pietiek vien ar pāris produktiem, lai pagatavotu patiešām vienreizēji gardu maltīti.

4. Pasūtiet katru ēdienu atsevišķi, ja ēdat ārpus mājas

Vislielākie ēdiena izniekotāji ir tieši ēdināšanas iestādes, jo klienti nereti klienti atstāj savas porcijas neapēstas. Galvenais iemesls tam ir tas, ka cilvēki dodas uz restorāniem izsalkuši, tāpēc, uzreiz pasūta visu, ko kārojas. Kad ēdiens tiek atnests, klients saprot, ka to visu apēst nespēs, jo tikko kā izsalkums ir mazliet remdēts, ēdiens vairs nešķiet tik vilinošs. Lai no tā izvairītos, pasūtiet katru ēdienu atsevišķi. Piemēram, pasūtiet tikai salātus, un kad esat tos apēdis, padomājiet, vai vēl esat izsalcis un vai vispār gribēsiet arī otro ēdienu un desertu. Tā jūs ne vien mazināsiet pārtiks izniekošanu, bet arī ietaupīsiet savu naudu.

5. Neticiet realizācijas termiņiem

Nemetiet laukā visu, kam ir beidzies realizācijas termiņš pat tad ja liekas ka viss būs slikts. Tas, ka pārtikas produktam termiņš beidzās vakar vai aizvakar uzreiz nenozīmē, ka pārtikas produkts ir vecs vai sabojājies bet, protams, svarīgi ir vienmēr būt uzmanīgam un lielākoties sekot šiem termiņiem. Realizācijas termiņus uzliek pārtikas produktu ražotāji, ar to nosakot, līdz kādam laikam viņi uzņemas atbildību par pārtikas produkta kvalitāti. Jāsaprot, ka šie termiņi tiek noteikti ar rezervi un ja vien pārtikas produkti ir tikuši pareizi uzglabāti, tiem vajadzētu būt svaigiem arī pāris dienas pēc realizācijas termiņa beigām. Pirms metiet ārā šādus produktus, pārliecinieties, ka tos patiešām never lietot uzturā , jo lai gan ši termiņi aprasti ir ar rezervi, tomēr dažreiz gadās tā, ka jau ātrāk daži produkti ir nederīgi.

Kā izmantot pārtikas iepakojumus ikdienas vajadzībām?

Mēs esam pieraduši visu šķietami nevajadzīgo uzreiz izmet laukā. Piemēram, izlietotās pārtikas iepakojumi tiek iemesti atkritumu tvertnēs bez liekas domāšanas. Tikai retais aizdomāsies, ka šie pārtikas iepakojumi var būt lielisks resurss, no kā pagatavot dažādas ikdienā nepieciešamas lietas, tādējādi gan taupot naudu, gan saudzējot apkārtējo vidi, jo šie pārtikas iepakojumi nenonāks dabā, to piesārņojot. Šeit būs daži noderīgi padomi, kā izlietotās pārtikas iepakojumus pārvērst par noderīgām lietām.

1. Kartona olu iepakojumi

Kartona olu kastes pašas par sevi jau ir veidotas no otrreiz pārstrādātiem materiāliem, tomēr jūs tām varat dot vēl trešo mūžu. Kartona olu iepakojumiem ir ļoti daudz pielietojumu. Viens no tiem ir vienkārši izmantot tos sīku lietu uzglabāšanai. Piemēram, ja jums ir dažādas skrūves, pogas vai citi sīki nieciņi, varat tos glabāt olu kastēs. Sašķirojiet tos un katrā olu kastes nodalījumā ieberiet vienādās lietas. Tā jūs varēsiet organizēt savas mantas un vieglāk visu atrast, kad tas nepieciešams. Vēl kartona olu kastes lieliski noder, lai tajās sētu vai stādītu augus. Piemēram, varat katrā olu kastes nodalījumā iestādīt nelielus sīpoliņus un uz palodzes vai balkona audzēt lokus vai prestamos inmediatos. Tāpat varat arī tajās audzēt stādus, ko pēc tam pārstādīt dārzā. Vēl varat arī olu kastes vienkārši paglabāt reizēm, kad nākas pāvest mazas, plīstošas lietas, piemēram, porcelāna figūriņas. Olu kastes spēj pasargāt plīstošas lietas no triecieniem, tāpēc tās var būt pat ļoti noderīgas.

2. Stikla burkas

Stikls dabā sadalās ļoti lēni, tāpēc ir būtiski samazināt tā nonākšanu dabā. Arī stikla burkām var būt neskaitāmi daudz pielietojumu. Pirmkārt, tās var izmantot pašu gatavotu ievārījumu un konservētu dārzeņu uzglabāšanai. Nereti cilvēki met laukā izmantotās burkas un pēc tam atkal pērk vietā jaunas, kad nepieciešamas kaut ko uzglabāt. Tā ir liela resursu izniekošana. Vēl stikla burkas lieliski var noderēt kā stilīgas puķu vāzes. Stikls pašlaik ir viens no aktuālākajiem interjera dizaina elementiem, līdz ar to stikla burkas var būt lielisks dizaina elements. Varat šīs stikla burkas izmantot gan tādas kādas tās ir, vai arī dekorēt ar lentītēm vai pat tās apgleznot. Vēl mazākās stikla burkās varat liet sveces vai vienkārši veidot dažādas interesantas kompozīcijas. Stikla burkas nudien ir lieta, kurai var atrast daudz pielietojumu, tāpēc tas nevajadzētu mest laukā.

3. Metāla bundžas

Arī metāls, nonākot dabā, sadalās tikai daudzu gadu garumā, tāpēc vajadzētu padomāt par tā racionālu izmantošanu. Metāla bundžas veiksmīgi var pārveidot par rakstāmpiederumu turētājiem. Šīm bundžām tikai jānoņem etiķetes un tās skaisti jāaplīmē ar aplikāciju papīru vai jāapglezno. Tikai pielūkojiet, lai netiktu atstātas asas malas, ar kurām var sagriezties. Vēl metāla bundžas ver būt lieliski puķu podi, ja tām apakšā izurbj caurumus. Arī bundžas, kas tiek izmantotas kā puķu podi var tikt apstrādātas tā, lai izskatītos vizuāli pievilcīgi. Protams, lielākās metāla bundžas, piemēram, lielās kafijas bundžas var noderēt arī vienkārši pārtikas produktu, kā, piemēram, makaronu, miltu utt. Uzglabāšanai. Tādējādi jūs varēsiet būt drošs, ka šie produkti būs pasargāti no mitruma un kukaiņiem.

4. Plastmasas pudeles

Plastmasa ir viens no dabai visnedraudzīgākajiem materiāliem. Kaut gan tas sadalās ātrāk nekā, piemēram, stikla, ir būtiski panākt, ka tas nenonāk dabā, jo, tam sadaloties, veidojas dažādas ķīmiskas vielas un prestamos personales, kas ir nelabvēlīgas videi. Plastmasas pudeles var veiksmīgi pārveidot par nelielām putnu barotavām. Tām sānos ir jāiegriež caurumi un mazliet jāatloka plastmasa. Tad putni pa šiem caurumiņiem varēs ērti piekļūt barībai. Vēl, protams, plastmasas pudeles var vienkārši lietot atkārtoti dažādu šķidrumu uzglabāšanai.

Kā redzams, lietām, ko parasti izmetam laukā var atrast gana daudz dažādu pielietojumu. Protams, atkritumi saražojas diezgan ātri un visus pārtikas iepakojumus pārstrādāt par noderīgām lietām mēs neveram. Tos atkritumus, kas paliek pāri, noteikti ir jāšķiro, lai tie tiktu pārstrādāti un otrreiz izmantoti kā izejvielas. Mēs nedrīkstam pieļaut, ka šie atkritumi nonāk dabā un piesārņo apkārtējo vidi.

Dabīgā kosmētika, kura padara mūs skaistākus

Uzraksts uz iepakojuma “dabīgs” nozīme, ka ražotājs pilnībā apzinās to, ka pircējam, kurš iegādāsies viņu saražoto preci, ļoti ir svarīgs produkta dabiskais sastāvs. Neskatoties uz to, bieži vien ar tādu uzrakstu gadās nopirkt preci, kur no dabīgajām sastāvdaļām ir tikai viena un tas ir ūdens. Ja jūs vēlaties iegādāties preci, kura sastāv no dabiskajām izejvielām kviklån, ar uzrakstu vien, uz bundžiņas būs par maz. Lai pārliecinātos, ka prece tik tiešām ir ekoloģiska, ir nepieciešami atbilstoši sertifikāti, kurus izsniedz attiecīgās iestādes: Ecocert, Cosmebio, BDIH, NaTrue, USDA Organic, u. c. Katrā valstī eksistē savi, sertifikācijas noteikumi, vienās valstīs tie ir stingrāki, citās – ne tik ļoti stingri. Ja saražotajam produktam ir piešķirts eko – sertifikāts, tad tas nozīmē, ka:

 • Produkta sastāvdaļas tiek iegūtas no augiem, kuri tiek audzēti ekoloģiski tīrā augsnē, bez ķīmiskā mēslojuma izmantošanas un sintētisko vielu pielietošanas.
 • Ražošana ir maksimāli saudzīga apkārtējai videi.
 • Līdzekļi nesatur sintētiskos produktus un mākslīgās sastāvdaļas – sintētiskos konservantus, silikonu, parabēnus, naftas produktus un aromatizētājus. Lai saglabātu kosmētikas īpašības un pagarinātu realizācijas termiņu, tiek izmantoti dabiskie konservanti, kurus iegūst no augiem un ēteriskās eļļas.
 • Dabīgās kosmētikas sastāvā ietilpst 95% dabīgo izejvielu, pārējie 5% drīkst būt sintētiskās izejvielas, bet arī tām obligāti ir jāatbilst bio – standartiem.
 • Iepakojumam jābūt saražotam no ekoloģiski tīriem, sabrūkošiem materiāliem.

Vai man tik tiešām ir nepieciešama dabīgā kosmētika?

Uz šo jautājumu atbild Izabella Karona forbrugslån, franču, dabīgās kosmētikas zīmola “Absolution” izveidotāja.

“Dabīgā kosmētika ir vairāk radniecīga ar epidermas dabīgo sastāvu. Receptori, kuri atrodas uz ādas, vienā momentā atpazīst dabiskās sastāvdaļas, to sauc par bioloģisko saderību. Āda, saņems daudz vairāk labuma, ja jūs lietosiet dabīgo kosmētiku, tāpēc, ka tās formula ir daudz tuvāka sejas ādas formulai, atšķirībā no parastās kosmētikas, kura pārsvarā sastāv no eļļām, kuras ir iegūtas no naftas produktiem.

Dabīgā kosmētika palielina ādas spējas patstāvīgi atjaunoties, optimāli funkcionēt. Dabīgās sastāvdaļas ir bagātas ar barojošām vielām, antioksidantiem, vitamīniem, taukskābēm, aminoskābēm, kuras veicina ādas šūnu mitrināšanas un aizsargāšanas procesu. Izejvielām, kuras ir audzētas bez pesticīdiem, piemīt spējas attīstīt dažādas īpašības, piemēram, spēju aizsargāties, adaptēties un akumulēt dabīgo enerģiju. Tas nozīmē, ka tādās izejvielās ir vairāk aktīvo vielu un tās ir daudz vairāk koncentrētas, nekā augos, kuri ir audzēti nu jau mums pierastā veidā.

Dabīgā kosmētika nesatur: ķimikālijas, ķīmiskā mēslojuma paliekas, svinu, u. c. nelabvēlīgas vielas. Dabīgā kosmētika ir draudzīga sejas ekosistēmai, var teikt, ka tā harmoniski ietekmē ādu sms lån, neizraisa tai draudus. Dabīgā kosmētika nav toksiska. Daudzas kosmētikas sastāvdaļas, caur ādu var nokļūt aknās vai mandelēs, izraisīt hormonālās izmaiņas un veicināt citas saslimšanas.

Visi, dabīgas kosmētikas produkti nav vienādi efektīvi un ne jau visi vienas sērijas līdzekļi derēs tieši jūsu ādai, tāpēc vispirms būtu vēlams iegādāties produktu paraugus, izmēģināt tos un tikai tad pieņemt lēmumu par konkrētās, dabīgās kosmētikas iegādi.

Dabīgo šampūnu pagatavošana mājas apstākļos (turpinājums)

Šampūni ar degvīnu taukainu matu spīdumam.

Juma vajadzēs: 1 olu, 20 ml degvīna, 10 ml citronu sulas, 3 ml piparmētru ēteriskās eļļas.
Pagatavošana: ar mikseri saputo olu, pievieno ēterisko eļļu, degvīnu un citrona sulu.
Lietošana: uzklāj uz matiem, pēc tam noskalo. Lieto vairākas reizes nedēļā.

Šampūns ar biškrēsliņiem taukainu matu spīdumam.

Šampūna pagatavošanai ir nepieciešams: 30 gr biškrēsliņu, 3 ml žeņšeņa ēteriskās eļļas, 500 ml ūdens.
Pagatavošana: biškrēsliņus apliet ar verdošu ūdeni, ļaut tiem ievilkties 2 stundas, izkāst, pievienot ēterisko eļļu.
Lietošana: uzklāt uz matiem un noskalot.

Šampūns ar granātābolu novārījumu taukainiem matiem.

Jums ir neieciešams: 100 ml granātābolu mizu novārījuma, 3 ml žeņšeņa ēteriskās eļļas.
Pagatavošana: sajaukt novārījumu kopā ar ēterisko eļļu.
Lietošana: maisījumu uzklāt matiem, pēc 5 minūtēm noskalot.

Mājās gatavotie šampūni matu spīdumam.

Šampūns ar olu matu spīdumam.

Lai pagatavotu šo šampūnu jums ir nepieciešams: 1 svaiga ola, 10 ml ābolu etiķa, 10 ml citronu sulas, 2 ml vīnogu kauliņu eļļas, 400 ml ūdens.
Pagatavošana: olu saputot. Ābolu etiķi sajaukt ar ēterisko eļļu, citronu sulu un ūdeni.
Lietošana: uz mitriem matiem uzklāt olu un labi saputot, pēc 10 minūtēm noskalot ar siltu ūdeni. Izskalot matus ar ābolu etiķa, ūdens un eļļu maisījumu.

Šampūns ar rūgušpienu matu spīdumam.

Jums vajadzēs: 100 ml rūgušpiena, 30 gr bērnu ziepju, 3 ml ilng – ilanga ēteriskās eļļas.
Pagatavošana: sajaukt rūgušpienu ar ēterisko eļļu.
Lietošana: uzklāt matiem, pēc 20 minūtēm noskalot ar ūdeni, kuram pievienotas bērnu ziepes un tad vēlreiz noskalot ar siltu ūdeni.

Šampūns ar kartupeļu cieti matu spīdumam.

Jums ir nepieciešams: 50 gr cietes, 3 ml tējas koka ēteriskās eļļas, 100 ml ūdens.
Pagatavošana: cieti sajauc ar ūdeni, pievieno ēterisko eļļu.
Lietošana: iegūto maisījumu uzklāj matiem, noskalo pēc 5 minūtēm.

Šampūns ar zāļu novārījumu matu spīdumam.

Jums vajadzēs: 20 ml bazilika novārījuma, 20 ml kumelītes novārījuma, 20 ml nātres novārījuma, 20 ml pieneņu novārījuma, 3 ml vīnogu kauliņu ēteriskās eļļas, 20 ml augu eļļas.
Pagatavošana: visas sastāvdaļas rūpīgi sajauc kopā.
Lietošana: maisījumu uzklāj matiem, pēc 5 minūtēm noskalo.

Šampūns ar olu un sodu matu spīdumam.

Jums vajadzēs: 50 ml kefīra, 1 olu, 5 gr pārtikas sodas, 3 ml rozmarīna ēteriskās eļļas.
Pagatavošana: visas sastāvdaļas saputo ar mikseri.
Lietošana: uzklāj matiem iegūto maisījumu, pēc 5 minūtēm noskalo.

Dabīgie šampūni.

Dabīgie šampūni ne tikai nodrošina matiem spīdumu, bet arī piešķir tiem papildus apjomu.

Dabīgais šampūns ar sinepēm un želatīnu matu apjomam.

Jums vajadzēs: 15 gr želatīna, 10 gr sinepju pulvera, 1 svaigu olas dzeltenumu, 2 ml ilan – ilanga ēteriskas eļļas, 50 ml ūdens.
Pagatavošana: želatīnu sajauc ar ūdeni, pagaida kamēr tas uzbriest, tad sajauc ar olas dzeltenumu un sinepēm, pievieno ēterisko eļļu.
Lietošana: iegūto maisījumu uzklāj uz matiem, pēc 5 minūtēm noskalo.

Šampūns – maska ar banānu matu spīdumam.

Jums vajadzēs: 1 banānu, 1 svaigs olas dzeltenums, 20 ml citronu sulas, 3 ml žeņšeņa ēteriskās eļļas.
Pagatavošana: visas sastāvdaļas samaisa ar blenderi, tad pievieno ēterisko eļļu.
Lietošana: uzklāj uz matiem, pēc 5 minūtēm noskalo.

Dabīgais šampūns ar olas dzeltenumu un želatīnu biezākiem matiem.

Jums vajadzēs: 2 olu dzeltenumus, 30 gr želatīna, 3 ml žeņšeņa ēteriskās eļļas.
Pagatavošana: visas sastāvdaļas saputo ar mikseri, tad pievieno ēterisko eļļu.
Lietošana: uzklāj matiem, pēc 5 minūtēm noskalo.

Šampūns ar māliem un sinepēm ātrākai matu augšanai.

Jums vajadzēs: 150 gr zaļo mālu, 5 gr sinepju pulvera, 3 ml kliņģerīšu ēteriskās eļļas, 100 ml ūdens.
Pagatavošana: visas sastāvdaļas sajauc ar blenderi, pievieno ēterisko eļļu.
Lietošana: uzklāj uz matiem, pēc 5 minūtēm noskalo.

Mēs ļoti ceram, ka katrs, kurš interesējas par ekoloģiski tīriem produktiem un to pagatavošanu mājas apstākļos, atradīs vismaz dažas, viņam piemērotas receptes un izbaudīs to unikālo iedarbību.

Dabīgo šampūnu pagatavošana mājas apstākļos.

Mūsdienās, cilvēki aizvien vairāk izvēlās dzīvot ekoloģiski tīru dzīves veidu, tas nozīmē, ka viņi iegādājās ekoloģiski tīru pārtiku, lieto ekoloģiski tīrus ķermeņa kopšanas līdzekļus, nēsā apģērbu, kura izgatavošanai ir izmantotas dabiskas izejvielas, cenšas iekārtot māju izmantojot ekoloģiski tīrus materiālus, kā arī uzkopt to ar materiāliem, kuru izgatavošanai nav lietotas ķīmiskas vielas. Šo sarakstu varētu turpināt vēl un vēl. Daudzi uzskata, ka tāds dzīvesveids ir saistīts ar lielām izmaksām. Ja jūs visas preces, jau gatavas iegādājieties veikalā, tad šādam apgalvojumam varētu arī piekrist, bet ja jūs cenšaties kaut ko pagatavot pats savām rokām, tad izmaksas noteikti samazināsies.

Ja jūs esat nolēmis pievērsties ekoloģiski tīram dzīves veidam, tad varat pamēģināt pagatavot dabīgo šampūnu mājas apstākļos. Jāsaka, ka mājās gatavotie šampūni klust aizvien populārāki, pagatavot tos mājas apstākļos nav sarežģīti, galvenais ir zināt nepieciešamās sastāvdaļas un to daudzumu. Šampūnu receptes, viena no otras atšķiras, atkarībā notā, kādiem matiem tas tiek gatavots – sausiem, taukainiem vai normāliem. Izmantojot, zemāk sniegtās rekomendācijas, jūs varēsiet patstāvīgi pagatavot šampūnu un pārliecināties par tā efektivitāti.

Šampūni ir vispopulārākie mazgāšanas līdzekļi matiem un galvas ādai. Katram matu tipam ir piemērots šampūns ar tam atbilstošām sastāvdaļām.

 • Šampūnam, kurš ir paredzēts sausiem matiem, vajag tos mīkstināt un mitrināt, tāpēc būtu labi, ja tas saturētu kaut vienu no šīm sastāvdaļām: kokosa vai jojobas eļļu, rudzupuķu ziedu vai baltā lotosa izvilkumu, soju, kliņģerītes vai olas dzeltenumu.
 • Šampūnam, kurš ir paredzēts taukainu matu kopšanai jāsatur attīrošas vielas, piemēram, salicilskābe, baltie māli, tējas koka vai tūjas ēteriskās eļļas.
 • Smalkiem un lūstošiem matiem ir nepieciešams šampūns, kurš ir spējīgs tos pasargāt, tāpēc to sastāvā vajadzētu ietilpt papaīnam vai mārrutka eļļai.
 • Jauktam matu tipam derēs šampūni, kuru sastāvā ir nātres, asinszāles ekstrakti, jo tie ir spējīgi mīkstināt matus un olas dzeltenums, kurš tos baro un nostiprina.

Ideāls šampūns lieliski mazgā galvas ādu, nekairina to, labi izskalojas. Pēc mazgāšanas matiem ir jābūt spīdīgiem, mīkstiem un tiem labi jāsmaržo.

Kā pagatavot šampūnu mājas apstākļos?

Ja jūs neesat pārliecināts, ka jums pirmajā reizē viss sanāks, jūs varat veikalā, piemēram, “bbfactory” iegādāties jau gatavu matu šampūna bāzi un pievienot tam ēteriskās eļļas, kuras ir piemērotas jūsu matu tipam.

 • Normāliem matiem: apelsīnu, ciedru, neroli, rozmarīna, tējas koka un eikalipta ēteriskās eļļas.
 • Sausiem matiem: apelsīna, ilang – ilanga, mandarīna, mirras, neroli un jojabas ēteriskās eļļas.
 • Taukainiem matiem: bergamotes, greipfrūta, ciedra, tūjas, lavandas, citrona un rozmarīna ēteriskās eļļas.

Šampūns sausiem matiem.

Lai pagatavotu šampūnu sausiem matiem jums būs nepieciešams: 1 olas dzeltenums, 2 ēdamkarotes rīcineļļas, 7 pilieni mirras ēteriskās eļļas, 5 pilieni ialn – ilanga teriskās eļļas.
Pagatavošana: olas dzeltenumu sajauc ar rīcineļļu, iegūtajai sastāvam klāt pievieno ēteriskās eļļas.
Lietošana: matus mazgā tieši tāpat, kā ar parasto šampūnu, rūpīgi izmasē galvas ādu. Šampūnu noskalo pēc 5 – 10 minūtēm ar siltu, tekošu ūdeni.

Šampūns taukainiem matiem.

Lai pagatavotu šampūnu taukainiem matiem ir nepieciešams: vienas olas dzeltenums, atdalīts no baltuma, 2 ēdamkarotes ūdens, 10 pilieni kampareļļas.
Pagatavošana: olas dzeltenumu rūpīgi sajauc ar siltu ūdeni, pievieno kampareļļu.
Lietošana: ar iegūto maisījumu izmazgā matus, kā ar parasto šampūnu, galvas ādu viegli izmasē, pēc 10 minūtēm šampūnu noskalo ar siltu, tekošu ūdeni.

Šampūns taukainu matu spīdumam.

Jums vajadzēs: 30 gr bērnu ziepju, 1 svaigs olas dzeltenums, 150 ml ūdens, 3 ml žeņšeņa eļļas.
Pagatavošana: ziepes sasmalcina, atšķaida ar siltu ūdeni, ar miksera palīdzību saputo kopā ar olas dzeltenumu, pievieno ēterisko eļļu.
Lietošana: uzklāt maisījumu matiem, noskalot. Lietot maisījumu vairākas reizes nedēļā.

Turpinājums nākamajā rakstā.

Ekoloģiski tīra kosmētika – patiesība un meli. Turpinājums

Kādām sastāvdaļām jāietilpst biokosmētikas sastāvā?

 • Šķīdinātāji. Pie dabīgajiem šķīdinātajiem tiek uzskatīts ūdens, augu ekstrakti, jūras aļģu izvilkumi.
 • Tauki – mitrinātāji, kuri atbild par ādas mitrināšanu. Dabīgajā kosmētikā, par mitrinātājiem tiek izmantotas eļļas. Tās iegūst no augļiem, ogām, graudaugiem, jūras aļģēm, u. t. t. Vajag atcerēties un saprast, ka ne jau visas eļļas ir cienīgas saukties par dabīgām. Liels daudzums eļļu tiek pieskaitīts pie dabīgo eļļu maisījumiem un pie sintētiskām eļļām. Ja eļļas kvalitāte ir slikta un tas ir tāpēc, ka eļļa nav pienācīgi attīrīta, tā nav vienmērīga. Biokosmētikas ražošanai tiek izmantotas aukstā spieduma eļļas, kuras iegūst temperatūrā ne augstākā par 50 grādiem. Tāds, eļļu iegūšanas veids, ļauj saglabāt visas tās vērtīgās īpašības un minerālvielas. Tāda ražošanu, nosaukt par lētu, nav iespējams.
 • Augu izcelsmes sastāvdaļas. Tie ir ekstrakti, darva un citas sastāvdaļas, kuras tiek iegūtas no ziediem, saknēm, lapām un augļiem. Tie ir augi, kurus mēs visi labi pazīstam: kumelītes, kliņģerītes, roze, mandeles, aprikozes, burkāni, kviešu dīgsti, no eksotiskajiem augiem var minēt: lotosu, ingveru, kakao, kurkumu, u. c.
 • Dzīvnieku valsts izcelsmes produkti. Tie ir lanolīns, medus un propoliss.
 • Konservanti. Bet tiem nevar iztikt neviena krēma bundžiņa vai tūbiņa, arī biokosmētika, šajā gadījumā, nav izņēmums. Dabīgo konservantu vietā var tikt izmantots E vitamīns, burkānu sēklu eļļa, rozmarīns, jojoba. Izņemot dabīgos konservantus, ir atļauti arī sintētiskie konservanti – salicilskābe, benzoskābe, sorbīnskābe, benzilspirts.

Kādām sastāvdaļām nevajag ietilpt biokosmētikas sastāvā?

 • Metil-, propil-, butil- un etilparabēniem (methyl, propyl, butyl and ethyl parabens).
 • Dietanolamīnam – dea, trietanolamīnam – tea.
 • Diazolidinyl urea, imidazolidinyl urea.
 • Sodium laurul/laureth sulfate.
 • Vazelīns – petrolatum.
 • Propylene glycol.
 • Pvp/ va copollymer.
 • Stearalkonium chloride.
 • Sintētieskie aromatizētāji.

Dabīgās kosmētikas zemūdens akmeņi

Dabīga, tas nenozīmē 100% droša. Izrādās, ka dabiskās produkta sastāvdaļas var saturēt daudz vairāk alergēnu, nekā sintētiskās sastāvdaļas. Tāpēc, neviens speciālists nevar apgalvot, ka apzināta biokosmētikas izvēlēšanās ir labākais cilvēkam. Tagad ir sācies ekoloģiski tīro preču bums, tas varētu būt radies, kā pretstats tehnoloģiska laikmeta progresam. Mūsdienās, mēs esam nonākuši otrā galējībā, kad tiek uzskatīts, ka viss, kas ir ražots laboratorijā ir slikts.

Ja sāksiet lietot biokosmētiku, ir iespējams, ka jūsu organisms uz to var noreaģēt ļoti individuāli, tāpēc, pirms kosmētikas iegādes, vispirms vajadzētu iegādāties paraudziņus un pārbaudīt, vai jums šis produkts der. Kādreiz, gadās tā, ka lietojot dabīgo kosmētiku, jūsu ada sāk attīrīties, par to var lecināt nelieli izsitumi, kurus jūs noteikti mācēsiet atšķirt no alerģiskās reakcijas vai produkta nepanesamības. Pēc dažu dienu krēma lietošanas izsitumi pazudīs, bet jums radīsies iespēja, izbaudīt to, cik jūsu āda ir samtaina, gluda ir mirdzoša. Jebkura, dabīga produkta lietošana, ja tas ir piemērots jūsu ādas tipam un neizraisa nekādas blakus parādības, ir daudz veselīgāka par nezināmas izcelsmes produktu lietošanu. Ar vārdiem “nezināmas izcelsmes” mēs gribējām pateikt to, ka bieži vien mēs iegādājamies produktus, pat neizlasot to, kas ietilpst to sastāvā.

Ekoloģiski tīra kosmētika – patiesība un meli

Bieži vien, gan mēs, gan mūsu draugi un paziņas par biokosmētiku sauc visus līdzekļus, kuri satur ēteriskas eļļas vai ārstniecisko augu ekstraktus. Bieži vien, tas atbilst patiesībai un līdzeklis tik tiešām satur gan eļļas, gan ārstniecisko augu ekstraktus. Bet, reti kurš aizdomājas, ka labuma no tādiem līdzekļiem nav, jo to minimālo dabīgo vielu daudzumu, kuru satur produkts, pilnībā nomāc ķīmiskās izcelsmes sastāvdaļas.

Daudzi cilvēki, mūsdienās cenšas pievērsties ekoloģiski tīram dzīves veidam, viņi grib lietot ne tikai ekoloģiski tīru pārtiku, bet arī ekoloģiski tīru kosmētiku. Bet, ļoti bieži gadās tā, ka par ekoloģiski tīro kosmētiku ir atdota milzīga naudas summa, bet labuma no tās nav nekāda. Nerunāsim par labumu, reizēm var uzskatīt sevi par veiksminieku, jo nav sākusies nekāda alerģiska reakcija.

Tas, bieži vien gadās tāpēc, ka nav oficiāla termina “Dabīgā kosmētika”. Šo nosaukumu sev piesavinās jebkurš uzņēmums, kurš savai produkcijai ir pievienojis kaut vienu procentu dabīgo sastāvdaļu. Nav izslēgs, ka arī tas 1% ir iegūts sintētiskajā ceļā, bet par pārējiem 99% nav vērts pat runāt, jo tie, visticamāk, ir ķīmiski radīti. Bieži vien uzraksts “Dabīgā kosmētika” ir tikai mārketinga triks, bet pircēji, pateicoties savai nezināšanai un skaistajiem trauciņiem, bieži vien uz tā uzķeras. Kā jau jūs sapratāt, tad tādu kosmētiku nu nekādi nevar nosaukt par ekoloģiski tīru.

Toties, ja runa iet tieši par “ekokosmētiku” un “biokosmētiku”, tad eksistē kritēriji, pēc kuriem to var noteikt un ja jums šie kritēriji ir zināmi, tad jūs pats, patstāvīgi, varat lieliski tikt galā ar šo uzdevumu.

Tātad, ekokosmētikai jāsastāv no 95% dabīgo sastāvdaļu, no tiem, 50% jābūt izaudzētiem ekoloģiski tīrās fermās vai laukos. Prasības biokosmētikai ir vēl stingrākas. Tās sastāvā, tieši tāpat, kā ekokosmetikas sastāvā ietilpst 95% dabīgo izejvielu un tām visām ir jābūt izaudzētām sertificētās plantācijās. Ražojot biokosmētiku, drīkst izmantot tikai tīrus, ģenētiski nemodificētus augus, augsni, kura ir bagātināta ar organisku mēslojumu un lauksaimniecības tehniku, kuru neapstrādā ar hloru vai citām toksiskām vielām.

Šo normu ievērošanai stingri seko līdzi organizācija “Ecocert” un tās meitas uzņēmums “Cosmebio”. Organizācija tika izveidota Francijā, 1991.gadā, lai kontrolētu visu produkciju (ne tikai kosmētiku), kura pretendē uz nosaukumu “ekoloģiska”. Zīmoliem, kuri ir izturējuši sarežģīto sertifikācijas procesu tiek piešķirts cieņas pilnais nosaukums BIO un attiecīga zīme – apaļa uzlīme, ar uzrakstu BIO, kura tiek uzlīmēta virsū katram trauciņam. Izņemot šo uzlīmi, uz katra iepakojuma ir jābūt norādītām visām sastāvdaļām un ar zvaigznīti atzīmētām tām, kurām ir dabīga izcelsme.

Ecocert kontrolē kosmētiku 80 pasaules valstīs, bet izņemot šo organizāciju, katrā valstī ir arī savas organizācijas, tāpēc, bieži vien rodas nesaprašanas, tāpēc, ka katrai organizācijai ir savas prasības. Piemēram, vācu organizācijai BDIH ir tādas pašas prasības kā Ecocert, tā nepieļauj izmantot kaut vai nelielu daudzumu nedabīgo konservantu. Beļģu uzņēmums “NaTrue” atļauj izmantot nelielu daudzumu mākslīgo izejvielu, bet amerikāņu USDA, atļauj izmantot arī ģenētiski modificētus augus. Tāpēc, par “visīstāko” un protams arī visdārgāko kosmētiku profesionāļi uzskata to kosmētiku, kurai ir piešķirts Ecosert/ Cosmebio sertifikāts. Katram uzņēmumam, kuram ir piešķirts tāds sertifikāts, divas reizes gadā vajag atkal kārtot eksāmenu “ekoloģijā”.

Neskatoties uz to, ka jūs uz iepakojuma esat atradis maģisko uzlīmīti BIO, mēs jums iesakām, pirms pirkšanas smalki iepazīties ar produkta sastāvu, jo ar lielu nožēlu jāatzīst, ka bieži vien mums nākas saskarties ar produktu viltojumu. Daudziem no jums, tas droši vien izraisa nepatiku, bet, ja jūs vēlaties iegādāties labas kvalitātes kosmētiku un neizmest naudu vējā, tad jums būs jāsamierinās ar šo mazo neērtību un jāiegaumē, kas tad ietilpst tādas kosmētikas sastāvā. Turpinājums nākamajā rakstā.

Vai ekoloģisks dzīvesveids izmaksā vairāk?

Pastāv ļoti populārs uzskats, ka ekoloģisks un zaļš dzīvesveids izmaksā daudz vairāk nekā tradicionāls mūsdienu dzīvesveids, kas neprasa nekādas papildus rūpes par apkārtējo vidi. Cilvēki domā, ka ekoloģiska pārtika, enerģija, mājsaimniecības preces, kosmētika un daudzas citas lietas maksā ļoti lielu naudu un tieši tas ir viens no galvenajiem iemesliem, kāpēc cilvēki izvēlas neievērot zaļās domāšanas principus. Vai tiešām ekoloģisks dzīvesveids izmaksā dārgi, vai arī tas ir tikai mīts un attaisnojums tiem, kas negrib pūlēties, lai palīdzētu sev un apkārtējai videi?

Visvairāk šādi uzskati attiecas tieši uz ekoloģisku pārtiku. Cilvēki uzskata, ka ekoloģiskā pārtika ir ļoti dārga, turklāt to nav iespējams ilgi uzglabāt, līdz ar to šādu pārtika ātri bojājas un tā jāmet laukā. Tiesa, daudzi ekoloģiskie pārtika produkti patiešām ir dārgāki, jo tie ir audzēti pēc ilgtspējības principiem un to pašizmaksa ir daudz lielāka, tomēr ir iespējams iegādāties arī lētu ekoloģisko pārtiku. Nevajag domāt, ka tā ir nopērkama tikai mazajos eko veikalos, kuros ir ļoti liels uzcenojums. Ekoloģiskus pārtika produktus ir iespējams iegādāties, piemēram, tirgū vai pat visparastākajos pārtika veikalos. Tirgū pārtikas produkti bieži vien ir pat daudz lētāki nekā citur, tāpēc tas izmaksās pat lētāk, nevis dārgāk. Ja runājam, par produktu iegādi parastajos pārtika veikalos, tad jāpievērš uzmanība produkta izcelsmei un sastāvam. Ne viss, kas atrodams parastajos lielveikalos ir slikts, ir tikai jāprot atšķirt ekoloģiska prece no neekoloģiskas. Tāpat, vasarā ir iespējams izveidot nelielu sakņu dārziņu, vai vismaz garšaugu dobīti uz balkona. Tad daži produkti būs pieejami pilnīgi bez maksas.

Mazliet sarežģītāk ir ar ekoloģisku enerģijas patēriņu. Ja runājam par pilnīgi ekoloģisku un videi draudzīgu enerģiju, tad labākais variants ir saules bateriju uzstādīšana. Tas patiešām prasa lielas sākotnējās investīcijas, taču laika gaitā tās atmaksājas, jo jūs būsiet nodrošināts ar bezmaksas elektroenerģiju līdz pat 30 gadiem. Protams, ne visiem ir iespējams uzstādīt saules baterijas un šādā veidā palīdzēt apkārtējai videi, bet arī piedomāšana pie sava enerģijas patēriņa dos neatsveramu ieguldījumu. Vienkārši izsēdiet gaismu un visas elektroiekārtas, kad neesiet mājās un izmantojiet energoefektīvas elektroiekārtas un spuldzes. Tas jums neradīs nekādus zaudējumus, tieši pretēji – palīdzēs ietaupīt diezgan lielas naudas summas.

Ja runājam par mājsaimniecības precēm un kosmētiku, tad ekoloģiskie tīrīšanas līdzekļi un citi produkti patiešām maksā ievērojami vairāk, jo, līdzīgi kā ekoloģiskajiem pārtikas produktiem, tiem ir lielāka pašizmaksa. Izgatavot kosmētikas vai mājsaimniecības produktus bez spēcīgām ķimikālijām ir daudz sarežģītāk, tāpēc tie izmaksā vairāk. Labā ziņa ir tā, ka kosmētikas produktus un mājsaimniecības preces bieži vien var efektīvi aizvietot ar dažādiem citiem produktiem. Piemēram, traukus var mazgāt ar sodu un citronu. Virsmas var tīrīt ar etiķi. Kā gaisa atsvaidzinātājus var izmantot dažādas ēteriskās eļļas. Dažādi augļi un dārzeņi lieliski aizvietos sejas maskas. Tātad, izmantojot dabai draudzīgus produktus var arī ietaupīt naudu. Ja izmantosiet gan mājās atrodamos produktus, gan ekoloģiskos kosmētikas produktus un tīrīšanas produktus, kopumā daudz vairāk naudas nebūs jātērē.

Kopumā jāsaka, ka daudzi ekoloģiskie produkti patiešām ir dārgāki, nekā parastie, komerciālie produkti, kas ražoti izmantojot dažādas ķimikālijas, tomēr kopumā ekoloģisks dzīvesveids neizmaksā vairāk, jo tas dod arī iespējas ietaupīt. Kombinējot dažādas ekoloģiska dzīvesveida nodrošināšanas metodes, visticamāk kopumā sanāks pat mazliet ietaupīt, nevis tērēt vairāk.

Dzīvo zaļi – taupi H2O

Taupot ūdeni, tādā veidā piekopjot zaļo domāšanu, neskan nemaz tik grūti, vai ne? Vēljovairāk, ūdens tiek uzskatīts par visvarīgāko un vērtīgāko dabas rezervi un resursu uz mūsu planētas Zeme. Lai arī dažās pasaules vietās cilvēkiem ir limitēta piekļuve dzeramajam ūdenim, Eiropa, kā arī Amerikas Savienotās Valstis, visvairāk patērē dzeramo ūdeni. Piemēram, tādās valstīs kā Apvienotajos Arābu Emirātos un Katarā, cilvēki, pirms dzeramā ūdens lietošanas, to izskalo un attīra caur speciāliem filtriem. Jā – viņu dzeramais ūdens ir tik ļoti piesārņos, ka tā dzeršana pa taisno no krāna vai cita avota, kur ūdens iegūts, nemaz nav iedomājama.

Tā kā mūsdienu sabiedrībai viss tiek pasniegts uz paplātes, mēs esam zaudējuši cieņu pret to, kas ik dienu mums atrodas apkārt un liekas pašsaprotami. Taču, ja pienāktu brīdis, kad cilvēkiem būtu limitēta piekļuva dzeramajam ūdenim, ik katrs to sāktu cienīt un raudzītos uz tik ļoti parasto ūdeni daudz savādāk. Kā piemēru varam minēt seno Ēģipti. Senie Ēģiptieši tik ļoti cienīja un godāja dzeramo ūdeni, ka tas tika glabāts lielās un greznās krūkās.

Ja sākām ar faktiem un statistiku, tad ar to arī vajadzētu turpināt, vai ne?

Tad nu, vai zinājāt, ka mūsdienu tualetes izmanto līdz pat 27.litrus ūdeni katru reizi, kad tiek noskalots ūdens?

Vai zinājāt, ka mazgājoties aptuveni 5 minūtes dušā, jūs patērējat no 60 līdz 100 litriem ūdens? Pie šiem pašiem 100 litriem mēs varam pieskaitīt vēl 100 litrus ūdens, ko katru reizi patērē jūsu trauku mazgājamā mašīna. Šokējoši, vai ne?!

Bet šis raksts nav veidots lai jūs iebaidītu. Nebūt ne. Mums ir arī labas ziņas – visiem šiem anormālajiem tēriņiem ir risinājums. Risinājums, kuru ik katrs no mums var piekopt, tikai ir nedaudz jāgrib. Tikai nedaudz. Tāpat kā es, arī jūs varat sekot pāris vienkāršiem ieteikumiem, lai samazinātu ūdens patēriņu. Vēljovairāk, mazākiem ūdens tēriņiem pievienosies mazāks rēķins par ūdens lietošanu, kas arī padarīs daudz laimīgāku un biezāku arī jūsu maciņu.

3

Zaļā domāšana ar ūdens taupīšanu sākas šeit:

1. Neskalojiet traukus, pirms lieciet tos savā trauku mazgāšanas mašīnā – vienkārši noslauciet tos ar kādu salveti un tad ievietojiet tos trauku mazgāšanas mašīnā – jo galu galā tāpēc jau tā ir izgudrota

2. Nav nepieciešams slēgt iekšā trauku mazgāšanas mašīnu, ja tajā atrodas divas karotes un viens netīrs zupas šķīvis

3. Ziemā, kad iesnas cenšas ielausties teju katrā miteklī, noslaukot degunu, salveti izmetiet miskastē, nevis tualtes podā un noskalojiet to ar ūdeni ik katru reizi

4. Ja vakara kafijas vai tējas krūze ir paradzēta tikai jums, tad arī uzsildiet attiecīgo daudzumu ūdens, nevis piepildiet ūdens katlu līdz malām, kaut arī ūdeni izmantosiet tikai jūs

5. Saimniecībās, kurās nav trauku mazgājamās mašīnas un trauki tiek mazgāti ar rokām, visefektīvākais un zaļākais veids kā to darīt, ir piepildot izlietni pilnu ar ūdeni un tad mazgāt traukus, nevis mazgājot tos zem tekoša krāna

6. Atturēties no siltas vannas, svētdienas vakarā, būs pavisam grūti, taču samazinot ikdienas mazgāšanos dušā no 10 minūtēm līdz 3 minūtēm, krasi samazinās jūsu ūdens patēriņu

7. Mazgājot zobus vai skujot bārdu, mēs bieži vien atstājam tekošu krānu un ūdeni nemaz neizmantojam. Piefiksējot pat šādu sīkumu, katru reizi pēc zobu mazgāšanas vai bārdas skūšanas, mēs ietaupīsim līdz pat 5.litriem ūdens

8. Bojājumi un tekoši ūdens vadi un krāni rada lielus ūdens zaudējums, tāpēc sākot ar pašu mitekļiem, mums vajadzētu pārbaudīt, vai mūsu ūdens sistēmā ir kāda noplūde. Ja pamanam šādus bojājumus uz ielām vai kāda pagalmā, būsim kārtīgi pilsoņi un paziņosim par šiem bojājumiem – nepaliksim vienaldzīgi

9. Iekrājot un ieguldot nedaudz lielākus līdzekļus efektīvākā un modernākā trauku mazgāšanas mašīnā, palīdzēs jums ietaupīt ūdeni, jo tās ūdens patēriņš ir teju uz pusi mazāks, kā ierastajām trauku mazgāšanas mašīnām

10. Laistīsim mūsu dārgos augus un mauriņus tad, kad tas patiešām ir nepieciešams. Interesanti, ka vairāk augu mirst no apūdeņošanās, kā no izžūšanas un nokalšanas

 

Taupīsim, domāsim zaļi un iedvesmosim arī citus to darīt! Jo galu galā ik katrs no mums var palīdzēt mūsu planētai Zeme kļūt zaļākai. Tās ir mūsu mājas, kur mums, mūsu bērniem un mūsu mazbērniem ir un būs jādzīvo. Sakopsim aiz sevis. Domāsim zaļi.