Zaļa dzīvesveida pamatprincipi

Daudzi cilvēki mūsdienās saprot, cik svarīgi ir ievērot zaļu, ilgtspējīgu dzīvesveidu, lai celtu gan savas dzīves kvalitāti gan arī pasargātu apkārtējo vidi, taču daudzi līdz galam nemaz neizprot, ko nozīmē zaļš dzīvesveids. Nepietiek ar to vien, ka pērkat eko produktus. Ekoloģisks dzīvesveids sastāv no ļoti daudziem principiem, kas jāievēro. Šeit būs uzskaitīti ekoloģiska dzīvesveida pamatprincipi, kas būtu jāievēro en México existe, lai varētu uzskatīt sevi par zaļi domājošu ekoloģiska dzīvesveida piekritēju.

Pats pirmais pamata nosacījums ekoloģiskam dzīvesveidam ir centieni atstāt pēc iespējas mazāku ekoloģisko pēdu. Ekoloģiskā pēda ir dažādu procesu negatīvo ietekmju kopums, ko katrs cilvēks atstāj uz šīs planētas. Ekoloģiskā pēda ir ikkatram no mums, taču tās lielums var būt pat ļoti atšķirīgs. Savu ekoloģisko pēdu iespējams samazināt, piedomājot pie sava kopējā dzīvesveida un dažādām ikdienas darbībām. Piemēram, ir jāpiedomā pie tā, kādu CO2 izmešu daudzumu jūs saražojat, patērējot dažāda veida enerģiju? Cik daudz pārtikas izniekojat? Cik daudz plastmasas un citu ķīmiski ražotu materiālu produktus lietojat? Īsāk sakot, ir jāpiedomā pie tā, lai jūs radītu pēc iespējas mazāku negatīvo ietekmi uz apkārtējo vidi gan tiešā, gan netiešā veidā.

Nākamais princips ir ilgtspējības nodrošināšana. Tas izpaužas kā negatīvo ietekmju pārvēršana pozitīvās. Piemēram, ikkatram no mums ik pa reizei nākas izmest laukā kādus pārtikas produktus, kas palikuši veci. Ēdiena izniekošana noteikti nav zaļa dzīvesveida daļa, taču šo negatīvo ietekmi var pārvērst pozitīvā, no vecajiem pārtika produktiem veidojot kompostu. Pēc tam kompostu iespējams izmantot kā mēslojumu, lai dārzā audzētu jaunus pārtikas produktus. Tas pats attiecas uz atkritumu šķirošanu, jo tā vietā, lai piesārņotu dabu ar materiāliem, kas pārstrādājas ļoti ilgā laika periodā, ir iespējams tos izmantot kā resursus jaunu produktu izgatavošanai. Vairāk lasi http://www.mcredit.mx/

Noteikti ir jācenšas arī izmantot pēc iespējas mazāk neatjaunojamo resursu. Tas nozīmē, ka maksimāli jāsamazina, piemēram, fosilo kurināmo materiālu patēriņš un citu neatjaunojamu materiālu izmantošana. Pamatā tas izpaužas kā centieni mazāk izmatot motorizēto transportu, sildīšanas iekārtas un elektroenerģiju. Tas, protams, nenozīmē, ka no šīm lietām ir jāatsakās pilnībā, taču ir rūpīgi jāpiedomā pie to patēriņa un nepieciešamības ikdienā. Piemēram, ja nepieciešams vienatnē mērot lielus attālumus, nebrauciet ar personīgo transportu, bet izmantojiet sabiedrisko transportu vai, ja nepieciešams veikt nelielus attālumus, pārvietojieties ar kājām vai velosipēdu. Tāpat arī noteikti jāizslēdz visas elektroierīces, kad tas neizmantojat un jāizvēlas optimālu siltuma apgādi mājai.

Vēl viens būtisks princips ir aktīva iesaiste dabas aizsardzībā. Tas nenozīmē, ka jāprotestē pret katru projektu, kura ietvaros jānozāģē kāds koks, taču ir aktīvi jācīnās pret aizsargājamu biotopu un sugu iznīcināšanu. Izglītojiet sevi un citus, lai sabiedrība apzinātos, cik svarīgi ir neizpostīt dabu un veidot aizsargājamās teritorijas. Daudzas augu un dzīvnieku sugas mūsdienās izmirst, kā arī, urbanizācijas rezultātā, mainās dabīgie biotopi. Lai no tā izvairītos, sabiedrībai ir jāmaina savs domāšanas veids un jāpievērš uzmanība nākotnes sekām, ne tikai pašreizējiem ieguvumiem.

Visbeidzot, īsteniem ekoloģiska dzīvesveida piekritējiem un ievērotājiem arī jārūpējas par citu cilvēku radītā piesārņojuma samazināšanu. Šo principu parasti daudzi neievēro, jo neuzskata, ka viņiem ir pienākums savākt citu cilvēku atkritumus un mazināt viņu radīto ekoloģisko pēdu, taču jāsaprot, ka tas tiek darīts apkārtējās vides labā. Protams, pamatā ir jācenšas izglītot sabiedrību, lai šāds piesārņojums vispār netiktu radīts, taču ja tas notiek, ir jādomā, kā palīdzēt videi un mazināt apdraudējumus.

Kā var noprast, ekoloģisks dzīvesveids prasa diezgan daudz darba un gribasspēka, taču mums ir jādomā par to, lai arī nākotnē būtu resursi, ko izmantot un cilvēku dzīve netiktu apgrūtināta piesārņojuma dēļ. Jo vairāk cilvēku iesaistīsies un sāks dzīvot videi un sev draudzīgu dzīvi, jo vienkāršāk būs panākt labvēlīgāku efektu.